Orkest


Ons orkest


Voor veel mensen staat het woord harmonie synoniem voor een oubollige groep muzikanten die van het ene café naar het andere marcheren onder begeleiding van hoempapa-muziek en flauwe marsen. Dat mag in het verleden misschien een goede omschrijving geweest zijn, maar de dag van vandaag is het tegendeel zeker waar! Wij zijn een gevarieerde, dynamische groep met muzikanten van alle leeftijden.


Ook de muziek die wij spelen is niet meer te vergelijken met pakweg vijftig jaar geleden. Ons orkest speelt allerlei stijlen, van (iets zwaardere) concertwerken tot lichte film- en popmuziek en af en toe (toch nog) een mars. En we hebben zelfs een app waar (onder andere)  onze leden ook zelf voorstellen kunnen doen.


Dure hobby?


Er valt niet over te discussiëren, muziek maken is een dure hobby. Inschrijvingsgeld van de muziekschool, aankoop van een instrument, onderhoud, ... als je alles samen telt kom je jaarlijks toch aan een behoorlijk bedrag. Als muziekvereniging proberen wij deze kosten te drukken voor onze muzikanten.


Het jaarlijks lidgeld houden we zo laag mogelijk, in ruil daarvoor verwachten we wel een beetje hulp bij activiteiten als de mosselfeesten, rommelmarkt, ... Verder hebben wij een aantal goede (studie)instrumenten die onze leden mogen gebruiken om bij ons te komen spelen.

En er is meer ...


Niet enkel muzikale activiteiten staan bij ons centraal! Natuurlijk zijn repetities en concerten het hoofddoel van ons orkest, maar daarbuiten mag ook plezier gemaakt worden. Niet-muzikale activiteiten als de mosselfeesten en de rommelmarkt zijn belangrijk voor de financiële werking van onze vereniging, maar er is meer...

Naast deze activiteiten waar iedereen welkom is, organiseert ons bestuur ook enkele activiteiten enkel voor onze leden. Aan het einde van de zomer organiseren we een harmoniedag, waar we samen met onze muzikanten het begin van een nieuw repetitie-jaar vieren. De repetiedag in november sluiten we traditioneel af met een BBQ (of ander lekkers ...).

Met onze jongste leden doen we ook geregeld activeiten, zoals een leerlingenweekend of uitstapjes naar onder meer Bobbejaanland.

Leerlingenorkest


Eén van onze grootste troeven is ons leerlingenorkest, hier kunnen jonge en beginnende muzikanten ervaring opdoen. Ze leren hier niet alleen samen te spelen, ook het muzikaal gevoel en individueel niveau krijgt hier alle ruimte om te groeien. Dit is allemaal mogelijk dankzij een aangepast repertoire. Wij vinden het heel belangrijk dat onze muzikanten vanaf het begin bijgestaan worden door een bekwaam leraar. Daarom kozen wij ervoor om beide orkesten te laten begeleiden door een gediplomeerde dirigent.


Bij de muziekkeuze voor het leerlingenorkest houden we rekening met de vooral jeugdige bezetting. We spelen bijvoorbeeld muziek uit verschillende animatie-films, bekende pop-nummers, ... Ook volwassenen zijn natuurlijk welkom in het leerlingenorkest, men is immers nooit te oud om muziek te leren.

Muziekschool


Bij ons is een goede muzikale opleiding van het grootste belang. Om dit te bevorderen werken wij zo goed mogelijk samen met de muziekschool van Wijnegem. Zo kan je bijvoorbeeld, in samenspraak met de muziekschool, een vrijstelling krijgen voor het vak samenspel als je bij ons in de harmonie speelt.


Speel je een blaas- of slagwerkinstrument? Vanaf het tweede jaar muziekschool ben je van harte welkom om ons leerlingenorkest te vergroten. Eens je wat ervaring hebt opgedaan kan je, met goedkeuring van de dirigent, doorstromen naar het groot orkest. Kom gerust eens langs op een repetitie om voor jezelf vast te stellen hoe leuk samen musiceren kan zijn.


Dirigent


De dirigent is het hart en de ziel van een orkest. Hij bepaalt welke muziek er gespeeld wordt en zorgt ervoor dat alle afzonderlijke muzikanten als een geheel gaan klinken. Voor ons is het dan ook belangrijk om een bekwame dirigent te hebben voor zowel het leerlingenorkest als het groot orkest.


Joeri Luyckx


Joeri Luyckx is lid van een heel muzikale familie. Als kleinzoon van de voorzitter van het plaatselijke harmonieorkest kwam hij al van zijn geboorte in contact met muziek. Gebeten door de microbe studeerde Joeri klarinet en basklarinet aan de muziek- en woordacademie van Wijnegem.

In 2011 vervolgde hij zijn opleiding aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen waar in 2016 afstudeerde.

Hij behaalde er zijn master voor klarinet bij Ivo Lybeert en Raymond Dils en verdiepte zich er in de basklarinet bij Vlad Weverberg en Jan Guns. Als aanvulling op zijn opleiding aan het conservatorium volgde Joeri HaFaBra directie aan de muziekacademie van Willebroek bij Johan Evenepoel en Frans Violet. Naast zowel het jeugd- als het groot orkest, dirigeert Joeri ook de koninklijke harmonie "Eendracht maakt Macht" uit Zoersel.